Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11015 PORCÍ IBÈRIC B 6
11012 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA B 9
11014 GESTIÓ SANITÀRIA B 12
11011 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA B 9
11013 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA B 9
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11016 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 15