Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11011 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA B 9
11012 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA B 9
11013 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA B 9
11014 GESTIÓ SANITÀRIA B 12
11015 PORCÍ IBÈRIC B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11016 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 15